KINESIOLOGY TAPING

Metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia – nauka o ruchu, a wię­­c poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.