PNF

Proprioceptywne nerwowo – mięśniowe torowanie ruchu, jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno – stawowego, mięśniowego i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Prawidłowe wykorzystanie zasad i technik stosowanych w metodzie PNF wpływa na poprawę koordynacji i równowagi, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, poprawę techniki chodu, polepszenie czucia głębokiego, zwiększenie zakresów ruchu.